วันและเวลาทำการ

 วันและเวลาการเปิดทำการ

1. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

   สหกรณ์ฯเปิดบริการ ตั้งแต่วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา08.30-16.30น.

   โดยไม่หยุดพักกลางวันโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการตลอด

2. สหกรณ์ฯ จัดตั้งหน่วยบริการสมาชิก 2 สาขา คือ

   2.1 หน่วยอำเภอพนัสนิคม ณ สพป.ชบ.2 ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.

   2.2 หน่วยอำเภอบางละมุง ณ สพป.ชบ.3 ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. 

 

click