ที่ปรึกษา

Image
นายประเวศ  คำหงส์
ประธานที่ปรึกษา
Image
นายจำนงค์ ยอดขำ
รองประธานที่ปรึกษา
Image
นายวสันต์ นาวเหนียว
รองประธานที่ปรึกษา
Image
นายธานินทร์ ชลจิตต์
ที่ปรึกษา
Image
นายคงสิน แสงสัตยา
ที่ปรึกษา
Image
นายธวัช  บุทธรักษา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Image
นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธ์

ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต2

Image
นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์

ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต3

Image
นายสมศักดิ์  ทองเนียม

ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)

ที่ปรึกษาสำนักงาน

Image
นางสาวศิริรัตน์  ธรรมพิทักษ์พงษ์

ที่ปรึกษาสำนักงาน

Image
นางสุจิตรา  วรวาส

ที่ปรึกษาสำนักงาน

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search