คณะกรรมการอำนวยการประจำปี 2565

Image
นายประเวศ  คำหงส์
ประธานกรรมการ
Image
นายเต็ม เสืออ่วม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
Image
นายคงเดช โชติจำลอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
Image
นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล
กรรมการและเหรัญญิก
Image
นายประทีป ศรีรักษา
กรรมการและเลขานุการ
Image
นายเอนก ยังให้ผล
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search