คณะกรรมการอำนวยการประจำปี 2566

Image
นายประเวศ  คำหงส์
ประธานกรรมการดำเนินการ
Image
นายเต็ม เสืออ่วม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
Image
ดร.วสันต์ นาวเหนียว
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
Image
นายเอนก ยังให้ผล
รองประธานกรรมการ คนที่ 3 และเหรัญญิก
Image
ดร.มนูญ เชื้อชาติ
กรรมการและเลขานุการ

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2023 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search