บริการด้านสวัสดิการ

1.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • จ่ายให้ตามเกณ์ความเสียหายของทรัพย์สิน 
 •  โดยให้ได้รับเงิน 5,000 - 35,000 บาท

 

 

2.ชดเชยค่ารักษาพยาบาล

 • เป็นคนไข้ใน (ระบุนอน ร.พ.)
 • จ่ายชดเชยให้ คืนละ 300 บาท 
 • ไม่เกิน 30 วัน ใน 1 รอบปี 
 

 

 

3.สงเคราะศพสมาชิก

 • จ่ายให้ผู้รับโอนผลผระโยชน์ของสมาชิกที่ระบุไว้ 
 • จำนวนเงิน 60,000 - 300,000 บาท
 • จำนวนเงินขึ้นกับอายุการเป็นสมาชิก

 

 

4.สงเคราะห์ศพบิดา-มาดาหรือบุตรของสมาชิก

 • จ่ายให้สำหรับผู้เสียชีวิต 1 คน 
 • จำนวน 2,000 บาท

 

 

5.ทุนการศึกษาบุตร

 • บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย
 • บุตรอายุ 3 -25 ปี 
 • ระดับ อนุบาล-ปริญญาตรี
 • ให้ ทุนละ 500 บาท 
 • 1 ทุน ต่อ เด็ก 1 คน

 

 

6.สามชิกอาวุโส

 • ประเภท เงินกู้สามัญ (สส.)
 • ใช้หุ้นและบุคคลค้ำประกัน
 • ชำระแบบ คงต้น
 • ผ่อนชำระ สูงสุด 360 งวด
 • วงเงินกู้สูงสุด 2,500,000บาท

 

 

7.ของที่ระลึก

 • ให้กับสมาชิกทึกคน
 • คนละ 600 บาท 
 • จ่ายเข้าบัญชีพร้อมกับเงินปันผล

 

 

แชร์หน้านี้

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2021 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search