บริการด้านสวัสดิการ

1.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 • จ่ายให้ตามเกณ์ความเสียหายของทรัพย์สิน 
 •  โดยให้ได้รับเงิน 5,000 - 35,000 บาท

 

 

2.ชดเชยค่ารักษาพยาบาล

 • เป็นคนไข้ใน (ระบุนอน ร.พ.)
 • จ่ายชดเชยให้ คืนละ 300 บาท 
 • ไม่เกิน 30 วัน ใน 1 รอบปี 
 

 

 

3.สงเคราะห์ศพสมาชิก

 • จ่ายให้ผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิกที่ระบุไว้ 
 • จำนวนเงิน 60,000 - 300,000 บาท
 • จำนวนเงินขึ้นกับอายุการเป็นสมาชิก

 

 

4.สงเคราะห์ศพบิดา หรือมารดา หรือบุตร หรือคู่สมรสของสมาชิก

 • จ่ายให้สำหรับผู้เสียชีวิต 1 คน 
 • จำนวน 2,000 บาท

 

 

5.สวัสดิการสงเคราะห์เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

 • สมาชิกต้องมีอายุตัว 80 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 43 ปี รับสวัสดิการจำนวน 30,000 บาท
 • หากสมาชิกเบิกไปแล้ว 30,000 บาท เมื่อสมาชิกมีอายุตัวครบ 85 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 43 ปี รับสวัสดิการได้อีก จำนวน 20,000 บาท
 • กรณีที่สมาชิกยังไม่เคยรับสวัสดิการนี้ เมื่อสมาชิกมีอายุตัวครบ 85 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 43 ปี ให้ได้รับสวัสดิการจำนวน 50,000 บาท
 • เงินส่วนนี้จะหักออกจากสวัสดิการสงเคราะห์ศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิต

 

 

แชร์หน้านี้

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
Image
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search