ขั้นตอนการให้บริการสมาชิก

**หมายเหตุ งดออกหน่วยบริการ สพป.ชบ.2 และ สพป.ชบ.3

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ขั้นตอนการนำฝากเงิน (กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

(ชื่อบัญชี"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด")

ขั้นตอนการนำฝากเงิน (กรณีฝากด้วยเช็ค)

(ที่สั่งจ่ายชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด")

ติดตามข่าวสารผ่านsocial media รับทราบข้อมูลก่อนใคร

Line Official
@kruchoncoop
Facebook Fanpage
Facebook.com/chtsc
Facebook Messenger
logo.jpg
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

55/99 ม.3 ต.เสม็ด

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

it.chtsc@hotmail.com
chtsc.coop@hotmail.com

© Copyright 2022 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด . All Rights Reserved.

Search